Despre comunitate

 Desa este o comună în județul Dolj, Oltenia, România, formată numai din satul de reședință cu același nume. Are o populație de 4.740 de locuitori.

Desa este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Dolj, Oltenia, România. Se află în partea de sud a județului, în Lunca Dunării.

 

Numele localitatilor aflate in administratie:

DESA

Asezarea geografica:

Comuna 

Activitati specifice zonei:

Agricultură (se cultivă porumb, ovăz, cartofi)
Pomicultură (livezi de prun şi măr)
Creşterea vitelor
Confecţionarea şi arderea cărămidei în mod tradiţional
Prelucrarea fructelor prin distilare sau uscare

Activitati economice principale:

Pe raza comunei funcţionează 56 agenţi economici
Industrie
Comerţ
Transport
Servicii
Structura agenţilor economici - după modelul de organizare: SA 0, SRL 7, persoane fizice autorizate 49, intreprinderile individuale 0
Structura agenţilor economici - după tipul de proprietate - de stat: 0, privată: 56
Structura agenţilor economici - după domeniul de activitate:
- agricultură/silvicultură: 2
- industrie: 0
- comerţ: 51
- transporturi: 1
- servicii: 2

Obiective turistice:

Cămin Cultural 
Cămin Cultural 
Biblioteca Comunală cu un fond de carte de peste 6000 volume

 

Clima

 In DESA, clima este rece și temperată. Ploaie semnificativă pe tot parcursul anului. Ploaie este mare, chiar și în cea mai uscată lună.  Temperatura medie este de 9,8 ° C. Precipitații medii anuale de 620 mm.

 

Resurse, agricultura - Situaţie actuală

Cea mai mare parte din cele Principalele ocupaţii ale locuitorilor sunt cultivarea terenurilor şi creşterea animalelor.

Efectivele de animale se prezintă astfel 2009 :
 •  bovine 810 capete;
 •  porcine 475 capete;
 •  cabaline 254 capete;
 •  ovine 210 capete;
 •  caprine 168 capete.

 

Demografie

Conform recensământului efectuat în 2011, populaţia comunei 

Scoala

Şcoala funcţionează din anul 

Personalitati

 • Stoica 

Politica

Comuna  este administrată de un primar şi un consiliu local compus din 15 consilieri. Primarul, Laurenţiu Mihail Dincă, de la Partidul Social Democrat, a fost ales în . Începând cu alegerile locale din 2016, consiliul local are următoarea componenţă pe partide politice:

Partid Consilieri Componenţa Consiliului Partidul Social Democrat 10

Partidul Naţional Liberal 3

Candidat independent 1

 

 

AFACERI - Posibilitati de investiţii 

 • amenajarea unor centre de colectare, depozitare şi valorificare a produselor agricole. Suprafaţa disponibilă pentru înfiinţarea de culturi este de 384 ha;
 • amenajarea unor sere şi solarii moderne, a unor puncte de colectare şi prelucrare a legumelor;
 • extinderea livezilor de pomi fructiferi; înfiinţarea unor fabrici de sucuri naturale, conserve de fructe, distilerii; suprafaţa disponibilă pentru înfiinţarea de livezi este de 160 ha ;
 • înfiinţarea unei linii de prelucrare a produselor apicole, în comună fiind 1000 familii de albine.
 • construirea unor microferme moderne dar şi a unor fabrici de prelucrare a produselor de origine animală: lapte, carne, piei, blănuri.

Industria, comerţul, utilitatile, proiecte viitoare si situaţie actuală

Comertul cu produse alimentare şi nealimentare, exploatarea şi prelucrarea lemnului, sunt alte domenii în care activează o parte a locuitorilor comunei.
De asemenea, localitatea dispune de unităţi de mică industrie şi servicii cu posibilităţi de extindere şi dezvoltare.
Posibilitati de Investiţii:
 • producţia de fructe de pădure şi ciuperci este însemnată cantitativ, fapt ce oferă posibilitatea amenajării de centre de preluare şi prelucrare industrială a acestora;
 • înfiinţarea unei linii de îmbuteliere a apei plate;
 • suprafaţa mare acoperită cu păduri (3893 ha) constituie o bună materie primă pentru ateliere sau fabrici de mobilă.

 

Utilităţi existente
 • - eletricitate
 • - telefonie fixă şi mobilă
 • - televiziune prin cablu
 • - internet

 
Utilităţi în curs de amenajare
 • - alimentare cu apă potabilă
 • - reţea de canalizare
Alte investiţii în curs de realizare derulate de administraţia publică locală:
 • modernizarea iluminatului public;
 • reabilitarea şi modernizarea sediului primăriei;
 • reconstrucţia căminului cultural;
 • construcţia unui sediu destinat copiilor (after school);
 • modernizarea drumurilor comunale.