Despre primarie

Primăria este clădirea în care îşi are sediul conducerea unei administraţii locale. În spaţiul de limbă germană clădirea respectivă se numeşte Rathaus (Casa Sfatului, cu referire la consiliul local), iar în cel de limbă engleză se numeşte City Hall (cu referire la sala orăşenească de şedinţe).

Autoritățile administrației publice locale sunt CONSILIUL LOCAL, ca autoritate deliberativă și PRIMARUL, împreună cu aparatul de specialitate, ca autoritate executivă. Acestea își au sediul în Comuna DESA, Strada Principala, jud Dolj.

Domeniul de activitate al Primăriei si baza legislativa de guvernanta

Administrație publică – Conform Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală actualizată, cu modificările și completările ulterioare ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparțin domeniului public și privat în care acestea sunt parte, precum și raporturile cu alte persoane fizice și juridice în condițiile legii.

Potrivit art.36 alin.(1) din Legea 215/2001 Consiliul Local are initiative si hotaraste in conditiile legii, in toate problemele de interes local cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati ale administratiei publice locale sau centrale.

In exercitarea atributiilor prevazute la art.36, alin.(7), Consiliul Local hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau straine, in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local.

Ce inseamna cladirea primariei?

În administrația locală, o primărie, consiliu, centru civic (în Marea Britanie sau Australia ), o breaslă, o Rathaus ( germană ) sau (mai rar) o clădire municipală , este clădirea administrativă principală a unui oraș, localitate sau municipiu . Acesta găzduiește , de obicei consiliul orașului , departamentele sale asociate, și a angajaților acestora. De asemenea, funcționează ca bază a primarului unui oraș, localitate sau județ / regiune.

Sedintele consiliului

Prin convenție, până la mijlocul secolului al XIX-lea, o singură cameră largă deschisă (sau „hală”) a făcut parte integrantă din clădirea care adăpostea consiliul. Sala poate fi folosită pentru ședințele consiliului și alte evenimente semnificative. Această cameră mare, „primăria” (și varianta sa ulterioară „primărie”) a devenit sinonimă cu întreaga clădire și cu organismul administrativ adăpostit în ea. Termenii „camere de consiliu”, „clădire municipală” sau variante pot fi utilizate local, în preferință față de „primărie” dacă nu există o astfel de primă mare în clădire.

Imbunătăți calitatea vieții comunității

Administrația locală se poate strădui să folosească clădirea primăriei pentru a promova și îmbunătăți calitatea vieții comunității. În multe cazuri, „primăriile” servesc nu numai ca clădiri pentru funcții guvernamentale, dar au și facilități pentru diverse activități civice și culturale. Acestea pot include spectacole de artă, spectacole de scenă, exponate și festivaluri.

Flexibilitate a scopurilor

Primăriile moderne sau „centre civice” sunt deseori concepute cu o mare varietate și flexibilitate a scopurilor. Ca simboluri ale administrației locale, orașele și primăriile au o arhitectură distinctivă , iar clădirile pot avea o semnificație istorică mare - de exemplu, Guildhall, Londra . Clădirile primăriei pot servi, de asemenea, ca icoane culturale care simbolizează orașele lor.