Hotararea Nr.1 masurilor de sprijin a persoanelor in varsta de peste 65 de ani

R O M Â N I A PRIMĂRIA COMUNEI DESA

Str. Calea Teculescu, Nr. 14, Jud. Dolj;

Tel. 0251 322 496 Fax 0251 322 004

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA L COMUNEI DESA,DOLJ

HOTARAREA NR.1 26.03.2020

Referitoare la masurile necesare pentru stabilirea masurilor de sprijin a persoanelor in varsta de peste 65 de ani,fara sustinatori sau alte forme de ajutor,in vederea minimalizarii expunerilor in afara locuintelor in cazul gestionarii infectiilor cu Coronavirus (COVID-19). Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al comunei Desa intrunit in sedinta extraordinara in data de 26 marie 2020. Avand in vedere:

-Prevederile art.15,alin.1,art.24,lit.b din OUG 21/2004,Privind Sistemul Natioal de Management sl Situatiilor de urgenta,cu modificarile si completarile ulterioare ;ale HG nr.1491/2004 pentru aprobarea regulamentului cadru din 9/09/2004 privind structura organizatorica,atributiile,functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta; Tinand cont de prevederile art.8,alin.3,din Ordonanta Militara nr.2/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19; Avand in vedere prevederile art.2.din ordonanta Militara nr.3/2020,prin care se restrictioneaza circulatia persoanelor in varsta de peste 65 de ani

HOTARASTE:

Art.1. Sprijinirea persoanelor in varsta de peste 65 de ani,fara sustinatori sau alte forme de ajutor,denumite in continuare personae,in vederea minimalizarilor expunerilor in afara locuintelor,se dispun urmatoarele masuri: -se pune la dispozitie numarul de telefon 0251 322 496 pentru preluarea problemelor de la aceste personae; -preluarea cerintelor de hrana,igiena,se va face si in momentul in care se vor efectua cercetari in teren pentru identificarea persoanelor.

Art.2.In toate cazurile,persoanele care solicita ajutor vor comunica datele de identificare si numarul de telefon la care pot fi apelati.

Art.3. (1),Prevederile prezentei hotarari se aplica in mod corespunzator de catre functionarii desemnati in ANEXA 1,pentru sprijinirea persoanelor in ce priveste procedura de preluare /predare a bunurilor achizitionate. (2) functionarii implicati in aplicarea prezentei hotarari,vor purta echipamente de protective formata din masca de protective,manusi de protective,combinezon de protective.

Art.4.Aceasta hotarare se duce la indeplinire de catre Primar prin structurile aparatului de specialitate al primarului si organelle de politie.

Art.5. Centrul Operativ cu Activitate Temporara constituit la nivelul comunei Desa comunica: -Hotararea catre cei mentionati in ANEXA 1,altor institutii interesate,la cunostinta publica prin afisare pe site-ul comunei Desa,la sediul primariei Desa,altor locatii. Adoptata azi 26 martie 2020,in sedinta extraordinara cu un numar de 13 voturi din numarul total de 13 membrii prezenti. Presedinte CLSU Secretar, Primar, Jurist, Ing. Gabriel Badoiu Enea Vasile Cristian Vicepresedinte CLSU Arcereanu Ionel

Membrii CLSU

1.Med.um.Dr. Dumitrescu Aurelia……………………………

2.Med.Vt. Dr. Sucea Catalin…………………….....................

3.Prof. Stanta Anghelina………………………………

4.Preot Badoiu Marcel…………………………………

5.Sef post Purcariu Mihai…………………………………

6.Insp. Rotaru Ramona………………………………..

7.Insp. ing. Mitrica Florin…………………………………

8.Insp. jr. Gliga Aurel…………………………………....

9.Insp. jr. Enea Dan Cristian……………………………

10.Sef SVSU Stroe Florian………………………………….