Proces verbal selectie dosar concurs

PROCES VERBAL ÎNCHEIAT AZI 03.04.2020

De către comisia de concurs numita prin dispoziția primarului nr.75/I2.03.2020 cu privire la selectarea dosarelor de concurs pe baza Îndeplinirii condițiilor de participare la concurs.

A fost depus un singur dosar pe numele Ghioca Eduard Cosmin care a fost declarat admis. Prezentul proces verbal va fi afișat la locul desfășurării concursului si pe pagina de internet a instituției.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal in 3 exemplare.

COMISIA:

ENEA DAN CRISTIAN

MITRICA FLORIN

RISTEA GEORGIANA

Secretar comisie: GLIGA AUREL

Descarca document PDF indexabil textual Proces_verbal_selectie_dosar_concurs.pdf