Raport final concurs Consilier Debutant Compartiment Agricol

ANEXA Nr. 2B RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI

Descarca document PDF indexabil textual Raport_final_concurs_Consilier_Debutant_Compartiment_Agricol.pdf

Funcția publica sau funcțiile publice pentru care se organizează concursul :

1. CONSILIER DEBUTANT, COMPARTIMENT AGRICOL

Informații privind selecția dosarelor

Data selecției dosarelor:03.04.2020

Numele si prenumele candidatului

Rezultatul selecției dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1. GHIOCA EDUARD COSMIN

ADMIS

-

Observații formulate de către membrii comisiei:

Informații privind proba scrisa

Data si ora desfășurării probei scrise: 10.04.2020, ORA 10:00

Probleme intervenite pe durata desfășurării probei scrise: -

Numele si prenumele candidatului

Punctajul final al probei scrise

Rezultatul* * *)

1. GHIOCA EDUARD COSMIN

95 puncte

ADMIS

Informații privind interviul

Data si ora desfășurării interviului:10.04.2020, ora 14:00

Numele si prenumele candidatului

Punctajul final al interviului

Rezultatul***)

1. GHIOCA EDUARD COSMIN

100 puncte

ADMIS

Rezultatul final al concursului

Funcția publica:CONSILIER DEBUTANT, COMPARTIMENT AGRICOL

Numele si prenumele candidatului

Punctajul final al concursului

Rezultatul* * *)

1. GHIOCA EDUARD COSMIN

98 puncte

ADMIS

Comisia de concurs:

Semnătură

1, ENEA DAN CRISTIAN

 

2. MITRICA FLORIN

 

3. RISTEA GEORGIANA

 

Secretarul comisiei: GLIGA AUREL Semnătură:

Descarca document PDF indexabil textual Raport_final_concurs_Consilier_Debutant_Compartiment_Agricol.pdf