LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice

LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice

EMITENT
  • PARLAMENTUL

Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 23 mai 2016Parlamentul României adoptă prezenta lege.Capitolul I Dispoziții generaleSecţiunea 1 Obiect, scop și principiiArticolul 1Prezenta lege reglementează modul de realizare a achizițiilor publice, procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică și de organizare a concursurilor de soluții, instrumentele și tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziție publică, precum și anumite aspecte specifice în legătură cu executarea contractelor de achiziție publică.Articolul 2(1) Scopul prezentei legi îl constituie asigurarea cadrului legal necesar pentru a realiza achiziționarea de bunuri, servicii și lucrări în condiții de eficiență economică și socială.(2) Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție publică și a organizării concursurilor de soluții sunt:a) nediscriminarea;b) tratamentul egal;c) recunoașterea reciprocă;d) transparența;e) proporționalitatea;f) asumarea răspunderii.

Detalii online http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178667