Hotarare nr 5 admiterea candidaturii PNL alegerea Primarului

ROMANIA

CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALA JUDEȚEANĂ NR. 17 DOLJ

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE COMUNALA

NR. 42 DESA

HOTARAREA Nr. 5/2020

privind admiterea candidaturii depuse de PNL pentru alegerea Primarului comunei Desa la alegerile pentru autoritatile administrației publice locale din data de 27 septembrie 2020 Biroul Electoral de Circumscripție Comunala nr. 42 Desa, întrunit in ședința in data de 15 august 2020;

Analizând candidatura înregistrata cu nr. 16/15.08.2020;

Având in vedere dispozițiile art. 52 - 54 din Legea 115/2015 pentru alegerea autoritarilor administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, precum si prevederile Hotărârii nr, 2/17.07.2020 a Autorității Electorale Permanente privind aprobarea Metodologiei depunerii dosarelor de candidature si a listei de susținători la alegerile locale din anul 2020;

In conformitate cu Hotararea nr. 2/03.08.2020 a Biroului Electoral Central pentru aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a biroulilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020;

In temeiul art. 42 din Legea 115/2015 pentru alegerea autoritarilor administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, adopta prezenta

HOTARARE:

Art. 1. Se admite înregistrarea candidaturii depuse de PNL pentru alegerea Primarului Comunei Desa cu ocazia alegerilor pentru autoritatile publice locale din data de 27 septembrie 2020 in persoana domnului Badoiu Gabriel.

Art.2. Prezenta hotarare se aduce la cunostiinta publica prin afișare la sediul Biroului Electoral de Circumscripție Locala nr. 42 Desa si pe pagina de internet a Primăriei Desa.

Art.3. împotriva prezentei hotarari se poate face plângere in termen de cel mult 48 de ore de la data afisarii candidaturii la Judecătoria Calafat.

LOCȚIITOR

Enachq Elena Alina

PREȘEDINTE

Enea Vasilc Cristian

MEMBRII

Partidul National Liberal - Gilan Eugen Alexandru

Partidul Social Democrat - Organizația Județeană Dolj - Gilan Gabriel

Partidul Mișcarea Populara - Ibrasi Delia Marcela

Uniunea Salvați Romania - Musat Gabriela

Partidul Alianța Liberalior si Democraților - Sindie Tudor

Pro Romania - Organizația Dolj - Gitan Sorin