Hotarare nr 2 admiterea candidaturii depuse de PSD pentru alegerea Consiliului Local

ROMANIA

CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALA JUDEȚEANĂ NR. 17 DOLJ
BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE COMUNALA
NR. 42 DESA

HOTARAREA Nr. 2/2020

privind admiterea candidaturii depuse de PSD pentru alegerea Consiliului Local al comunei Desa la alegerile pentru autoritatile administrației publice locale din data de 27 septembrie 2020 Biroul Electoral de Circumscripție Comunala nr. 42 Desa, întrunit in ședința in data de 14 august 2020;

Analizând candidatura înregistrata cu nr. 13/14.08.2020;

Având in vedere dispozițiile art. 52 - 54 din Legea 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, precum si prevederile Hotărârii nr, 2/17.07.2020 a Autorității Electorale Permanente privind aprobarea Metodologiei depunerii dosarelor de candidature si a listei de susținători la alegerile locale din anul 2020;

In conformitate cu Hotararea nr. 2/03.08.2020 a Biroului Electoral Central pentru aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a biroulilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020;

In temeiul art. 42 din Legea 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, adopta prezenta

HOTARARE:

Art. 1. Se admite înregistrarea candidaturii depuse de PSD pentru alegerea Consiliului Local Desa cu ocazia alegerilor pentru autoritatile publice locale din data de 27 septembrie 2020.

Art.2. Prezenta hotarare se aduce la cunostiinta publica prin afișare la sediul Biroului Electoral de Circumscripție Locala nr. 42 Desa si pe pagina de internet a Primăriei Desa.

Art.3. împotriva prezentei hotarari se poate face plângere in termen de cel mult 48 de ore de Ia data afisarii candidaturii la Judecătoria Calafat.

LOCȚIITOR

EnacheiElena Alina

PREȘEDINTE

Enea Vasile Cristian

MEMBRII

Partidul National Liberal - Gitan Eugen Alexandru

Partidul Social Democrat - Organizația Județeană Dolj - Gitan Gabriel

Partidul Mișcarea Populara - Ibrasi Delia Marcela

Uniunea Salvați Romania - Musat Gabriela

Partidul Alianța Liberalior si Democraților - Sindie Tudor

Pro Romania - Organizația Dolj - Gitan Sorin